De organisatie

Prinses Wilhelmina Fonds heeft een Raad van Bestuur bestaande uit tenmiste 7 en ten hoogste 11 personen. Het bestuur heeft een dagelijks bestuur dat in plaats van de RvB beslissingen neemt. Het dagelijks bestuur van de Prinses Wilhelmina Fonds bestaat uit de voorzitter, secretaris, 2 de secretaris, penningmeester en 2 de penningmeester, die wekelijks bijeenkomen.
Daarnaast maakt de stichting gebruik van Bijzondere Adviseurs zoals de medische adviseurs, adviseur Algemeen PWF Zaken, adviseur Financiele Zaken, adviseur op het gebied van sociaal werk en adviseur HRM. Alle bestuurleden en ook de adviseurs werken op vrijwillige basis.

Het PWF-team bestaat uit een zorgmanager, maatschappelijk werkers, een office manager, een huishoudelijk medewerker, een technisch medewerker en een aantal vervoersters.

Copyright ©2019 PrinsesWilhelminaFonds. All Rights Reserved