Financieel

In die gevallen, dat cliënten van PWF als gevolg van hun ziekte hun inkomen verliezen en dit verlies niet door familie en/of onderstand kan worden opgevangen, kan PWF in de periode van chemotherapie en radiotherapie overgaan tot het verlenen van financiele bijstand. Die bijstand is beperkt in omvang en is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en deze dient zeker niet als vervanging voor onderstand of enige andere uitkering.

PWF verleent geen (aanvullende) bijdragen in medicijn- of behandelkosten of reiskosten naar het buitenland. Hiervoor zijn onze clienten aangewezen op de SVB of hun verzekeringsmaatschappij.

Naast de hulp tijdens de uitzending van kinderkankerpatientjes naar het buitenland (veelal Nederland) verleent het Kinderkankerfonds ( een samenwerking van PWF en Ronald Mc Donald House Charity Foundation)  ook financiele bijdragen voor ouders van deze patientjes voor zover SVB of de verzekeringsmaatschappij die kosten niet vergoeden en deze kosten niet uit eigen middelen betaald kunnen worden. Het zijn dan vaak kosten van tickets voor nareizende ouders en zusjes en broertjes, maar ook kosten voor warme kleding en reisdocumenten.

Copyright ©2019 PrinsesWilhelminaFonds. All Rights Reserved