Missie & Visie

Missie

De stichting stelt zich kankerbestrijding ten doel in de ruimste zin van het woord en geeft steun en begeleiding aan ingeschreven kankerpatiënten en eventueel de naaste familieleden. De bevordering van genezing van kanker is ook een van de doelstellingen van de stichting, alsook het stimuleren en uitvoeren van programma’s die ten doel hebben de bevolking op regelmatige basis voorlichting te geven over allerlei soorten kanker. Tenslotte wil het PWF nevenorganisaties en stichtingen die bijdragen tot de realisering van haar doelstellingen stimuleren en bijstaan.

Mijlpalen

  • De bevolking praat makkelijker en open over de ziekte kanker
  • Er is een grote acceptatie van PWF als de instantie voor de zorg en begeleiding van kankerpatiënten
  • Realisatie van een uitgebreide prothesebank
  • Aanschaf van apparatuur voor radiotherapie, waardoor minder kankerpatiënten naar het buitenland moeten
  • Goede samenwerking met de deskundigen om te komen tot een meer gespecialiseerde oncologie afdeling

Toekomst

  • Streven naar erkenning van PWF als het overkoepelend orgaan voor alle oncologische activiteiten op het eiland
  • Erkenning van PWF als het centrale punt voor alle activiteiten v.w.b. kanker en kankerpatiënten

Copyright ©2019 PrinsesWilhelminaFonds. All Rights Reserved