KINDERKANKERFONDS

Het Prinses Wilhelmina Fonds heeft in 2011 een kinderkankerfonds opgericht, dat zich ten doel stelt: “Het ondersteunen van het kind en familie dat kanker krijgt”. Hieronder wordt gesproken over deze gezinnen.

Deze steun is vooral op psychosociaal vlak, maar het PWF ondersteunt ook op allerlei andere wijzen deze gezinnen. Op Curaçao worden gemiddeld 5 nieuwe gevallen van kinderkanker gediagnosticeerd per jaar. Bij de diagnose kanker wordt het zieke kind z.s.m. naar het buitenland uitgezonden voor behandeling. Dit is meestal naar Nederland. De hulp van het PWF wordt vaak al ingeroepen direct na de diagnose.

Hoewel bij diagnose van kanker bij een kind, het kind samen met een begeleider (moeder of vader) voor de medische behandeling uitgezonden wordt naar Nederland door de Verzekeringsmaatschappij (SVB of andere), zijn er allerlei bijkomende kosten, die niet door de verzekering vergoed worden. Bijvoorbeeld, als gevolg van de levens bedreigende situatie van het kind zou de tweede ouder ook mee willen, maar veel ouders kunnen deze extra kosten niet zelf opbrengen. Daarnaast hebben de ouders vaak speciale psychosociale ondersteuning nodig zowel hier als op lange afstand. Verder hebben ouders, gezien het feit dat ze naar Nederland moeten voor de behandeling van het kind vaak winterkleding nodig voor ouders en kind. Het kan voorkomen dat de ouders geen paspoorten hebben en moet het verblijf van de tweede ouder ook verzorgd worden.

PWF tracht met haar kinderkankerfonds en haar specialisten op dit gebied deze doelgroep te ondersteunen. De steun die PWF aan het kind en de familie geeft is in de loop der jaren onmisbaar gebleken. Het PWF is zeer dankbaar dat zij deze hulp kan bieden.

PWF is vaak ook intensief bezig met deze gezinnen, tijdens en na de behandeling in het buitenland. De samenwerking met het Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation (RMHCC) in het Curaçao Medical Center in deze is bijzonder waardevol.

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat het ons weten als u een vraag hebt, een opmerking wilt achterlaten of meer informatie wilt over ons

“Je moet openhartig zijn over de ziekte en hulp zoeken”

Augusta (Guta) de Lannoy

Copyright ©2019 PrinsesWilhelminaFonds. All Rights Reserved