Een bedrijf of U zelf kan een donateur zijn van PWF, daarnaast kan een persoon nalaten aan PWF, uitvaartcollecte of U kunt partner worden.

Fiscale voordelen

Een gift kan fiscaal aftrekbaar zijn, mits deze aan enkele voorwaarden voldoen.
Het dient te gaan om een bevoordeling uit vrijgevigheid en onverplichte bijdrage waar geen prestatie tegenover staat;
De gift wordt gegeven aan een organisatie die gevestigd is in Curaçao;
Het moet hierbij gaan om een kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instelling;
De giften moeten schriftelijk aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift;

Hoeveel aftrek u krijgt is afhankelijk van het soort gift dat u geeft.
Giften mogen slechts in aftrek worden gebracht voor zover zij in totaal meer bedragen dan 1% van het inkomen en tevens Naf. 100,- overtreffen;
Het af te trekken bedrag mag niet hoger zijn dan 3% van uw inkomen.

Voor meer informatie op maat kunt U het beste contact opnemen met
de belastingadviseur of accountant van uw bedrijf.

Nalaten

Neemt u PWF op in uw testament, dan steunt U ons enorm. Met een testament bepaalt U zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. U kunt in uw testament laten vastleggen dat u wilt nalaten aan een goed doel. Hierbij de te ondernemen stappen:

 1. Zoek een notaris;
 2. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek
  a. Het gesprek gaat over persoonlijke zaken. Je moet je comfortabel voelen bij de notaris;
  b. De notaris zal alle juridische begrippen uitleggen en informeert u tevens over fiscale aspecten;
  c. Neem een legitimatiebewijs, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats van de begunstigde(n) mee;
  d. Neem mee eerder opgestelde testamenten (of een kopie hiervan)
  e. Naam van degene die u wilt benoemen als executeur
  f. De juiste en volledige gegevens om op te nemen in uw testament.

Uitvaartcollecte

PWF merkt dat steeds meer mensen tijdens een uitvaart geld willen doneren aan de PWF. Er wordt vaak namens de familie één bloemstuk gedaan en de andere nabestaanden wordt gevraagd het geld voor de bloemen aan een goed doel te schenken.

Vraag een collectebus van PWF aan door te bellen naar:
+599 9 461 1998

Advies bij het organiseren van een uitvaartcollecte:

 • Informeer nabestaanden over de wens van de overledene;
 • Zet de uitvaartcollecte op de rouwkaart (in plaats van bloemen);
 • Zorg voor een alternatief voor mensen die niet kunnen komen;
 • Informeer de uitvaartondernemer;
 • Plaats de collectebus bij het condoléanceregister;
 • Vermeld de opbrengst van de collecte in de dankbetuiging.

Samenwerking met PWF

Samen met het bestuur van PWF wordt gezamenlijk de partnerschap en de invulling hiervan bepaald. Uitgangspunt is dat de doelstellingen van beide organisaties gerealiseerd worden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat het ons weten als u een vraag hebt, een opmerking wilt achterlaten of meer informatie wilt over ons

“Je moet openhartig zijn over de ziekte en hulp zoeken”

Augusta (Guta) de Lannoy

Copyright ©2019 PrinsesWilhelminaFonds. All Rights Reserved