Wat doet PWF?

Op 16 november 1949 wordt de stichting Prinses Wilhelmina Fonds opgericht met als doel het bestrijden van kanker in de ruimste zin van het woord. De stichting is financieel afhankelijk van haar donateurs en zij krijgt geen subsidie van de overheid.

Om haar doel te bereiken werkt PWF op 5 manieren:

  1. Het begeleiden en ondersteunen van kankerpatiënten die bij de stichting zijn ingeschreven
  2. Het begeleiden en ondersteunen van de naaste familieleden van kankerpatiënten die bij de stichting zijn ingeschreven
  3. Stimuleren en uitvoeren van voorlichtingsprogramma’s ten behoeve van kanker
  4. Stimuleren en bijstaan van nevenorganisaties en stichtingen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de PWF
  5. Bijdrage leveren aan preventie en kankeronderzoek

1. Het begeleiden en ondersteunen van kankerpatiënten

Eenmaal bij het lid worden van de stichting kunnen de leden participeren aan informatiebijeenkomsten, zij kunnen met de sociaalwerkers gesprekken voeren, zij kunnen borstprotheses, Bh’s, pruiken en supplementen ophalen bij de PWF. Daarnaast zijn er dagelijks activiteiten voor lotgenoten georganiseerd door de “Afdeling Therapie en Recreatie”. Er worden voedselpakketten verstrekt aan patiënten gedurende hun behandeling met chemo- en radiotherapie, en er worden sociale evenementen georganiseerd ten behoeve van de patiënten.

2. Het begeleiden en ondersteunen van de naaste familieleden

Familieleden kunnen beroep doen op de psychosociale hulp die aangeboden wordt door de sociaalwerkers van de PWF.

Copyright ©2019 PrinsesWilhelminaFonds. All Rights Reserved