Voor het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina zamelde de bevolking van de eilanden geld in voor een cadeau. Dat geld schonk de koningin terug met de opdracht stichtingen op te richten voor de minstbedeelde kankerpatiënten op de eilanden. Op Curaçao werd op 16 november 1949 onder leiding van voorzitter mevrouw G.M. Pieters-Witkam de Stichting Prinses Wilhelmina Fonds een feit. PWF voor de kankerbestrijding in de ruimste zin van het woord!
Inmiddels is het doel van de stichting veranderd. Onze belangrijkste taak nu, is het geven van psychosociale begeleiding aan de cliënten en hun naaste familieleden. Ons team bestaat uit een zorgmanager, maatschappelijk werkers, een officemanager en een groep goed opgeleide vrijwilligers van de afdeling Therapie & Recreatie die ondersteunend zijn aan dit proces.

Wereldwijd staat de krab symbool voor de ziekte kanker. Het woord ‘kanker’ stamt af van het Griekse woord ‘karkinoma’, wat ‘krab’ betekent. De tumoren die met hun vele bloedvaten alle kanten opgroeien, zouden op de ledematen van een krab kunnen lijken. In het oude logo van PWF stond een sabel door de krab geplaatst, als symbool voor het bestrijden van kanker. Het logo is in 2023 gemoderniseerd naar het logo zoals deze nu is.