Missie

Het bestrijden van kanker in de ruimste zin van het woord.

Doelen

Wij strijden tegen kanker, maar bovenal voor het leven. Steun van en contact met PWF kan een enorm verschil maken. 

Samen kunnen wij een verschil maken. 

Hoe wij dit bereiken? Door het: 

  • Geven van steun en begeleiding aan de cliënten en eventueel de naaste familieleden door maatschappelijk werkers, de psycholoog en het team Therapie & Recreatie;
  • Bevorderen van genezing van kanker of kwaliteit van leven; 
  • Stimuleren en uitvoeren van programma’s om de bevolking voor te lichten over allerlei soorten kanker door het dagelijks bestuur en de zorgmanager;
  • Stimuleren en bijstaan van nevenorganisaties en stichtingen die bijdragen in de realisering van de doelstellingen van PWF door het dagelijks bestuur.